هسته اى بازیگر سینمای ایران لادن طباطبایی

هسته اى: بازیگر سینمای ایران لادن طباطبایی خانواده اطلاعات طباطبایی اوتیسم آموزشی فرزندان اطلاعات فرزند ایران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی یک شکل سه بعدی تازه در بدن کشف شد

محققان هنگام مطالعه روی سلول های داخل بدن متوجه یک شکل سه بعدی تازه شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل انرژی سلول ها را حفظ می کند.

یک شکل سه بعدی تازه در بدن کشف شد

یک شکل سه بعدی تازه در بدن کشف شد

عبارات مهم : محققان

محققان هنگام مطالعه روی سلول های داخل بدن متوجه یک شکل سه بعدی تازه شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل انرژی سلول ها را حفظ می کند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، محققان یک شکل هندسی تازه کشف کرده اند که از نظرها مخفی مانده بود.

گروهی از محققان هنگام مطالعه روی سلول هایی که به زیاد کردن نطفه ها منجر می شود و در رگ های خونی و لایه های اعضای بدن وجود دارد، متوجه یک شکل سه بعدی شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید.

یک شکل سه بعدی تازه در بدن کشف شد

شکل تازه scutoid نام گرفته و به سلول های اپیتلیال اجازه می دهد به شیوه ای کارآمد خود را سازماندهی کنند. سلول های اپیتلیال بلوک های اولیه رشد نطفه هستند و باید بتوانند در برابر فرایند پیچش و فشردگی مقاومت کنند که هنگام تشکل عضو ایجاد می شود.

در تحقیق تازه دانشمندان متوجه شدند فرایند رشد نطفه متکی به شکلی تعریف نشده هست. این شکل باعث می شود سلول ها بیشترین ثبات را داشته باشند. همزمان انرژی سلول ها نیز حفظ می شود.

محققان هنگام مطالعه روی سلول های داخل بدن متوجه یک شکل سه بعدی تازه شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل انرژی سلول ها را حفظ می کند.

محققان با استفاده از مدل های رایانه در نمودار Voronoi ماهیت مهم این شکل را بررسی کردند. خاویر بوکتا از دانشگاه Lehigh می گوید:نتایج فرایند مدلسازی بسیار عجیب بود.

مدل ما آینده نگری کرد همزمان با زیاد کردن انحنای بافت، علاوه بر اشکال شبیه ستون و بطری، نمونه های دیگری نیز به وجود می آید. ما با تعجب متوجه شکل هندسی نوینی شدیم که حتی نام ندارد.

به هرحال محققان سازماندهی سه بعدی بافت را در حیوانات متفاوت بررسی کردند و متوجه شدند سلول ها شکل آینده نگری شده است در مدل رایانه ای را به خود می گیرند.

یک شکل سه بعدی تازه در بدن کشف شد

آنها شکل هندسی تازه کشف شده است را scutoid نامیدند. پیش از این تصور می شد، انبوه سلول ها هنگام کنار هم قرار گرفتن، شکلی شبیه ستون یا بطری دارند.

مولفان این تحقیق نوشته اند؛ توانایی مهندسی بافت و اعضای بدن در آینده متکی به قدرت درک، کنترل و سازماندهی سه بعدی سلول هاست.

محققان هنگام مطالعه روی سلول های داخل بدن متوجه یک شکل سه بعدی تازه شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل انرژی سلول ها را حفظ می کند.

واژه های کلیدی: محققان | مهندسی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz