هسته اى بازیگر سینمای ایران لادن طباطبایی

هسته اى: بازیگر سینمای ایران لادن طباطبایی خانواده اطلاعات طباطبایی اوتیسم آموزشی فرزندان اطلاعات فرزند ایران

گت بلاگز بازار خودرو تولید ماشین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت

مرداد ماه امسال تولید انواع ماشین در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت. 

تولید ماشین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت

تولید ماشین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مرداد ماه امسال تولید انواع ماشین در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۱۷ هزار و ۵۰۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۴۳ هزار و ۶۴۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت

تولید انواع سواری با زیاد کردن ۲۴.۶ درصدی همراه بوده و از ۱۰۸ هزار و ۵۴۳ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۳۵ هزار و ۲۶۲ دستگاه رسید.

تولید انواع وانت ولی ۱۰.۷ درصد افت داشته و از ۷۶۰۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۷۸۷ دستگاه کم کردن یافت.

مرداد ماه امسال تولید انواع ماشین در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت. 

مرداد ماه امسال تولید انواع ون ولی ۴۱۸.۲ درصد زیاد کردن یافته و از ۱۱ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۷ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس با کم کردن ۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۸۳ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۲ دستگاه کم کردن یافت.

در این مدت تولید انواع اتوبوس ۱۹۶.۲ درصد رشد داشته و از ۵۳ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۵۷ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین ۲۲.۲ درصد زیاد کردن یافت

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۷.۲ درصد زیاد کردن یافته و از ۱۲۱۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۲۹۹ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz